POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju postojećeg betonskog stubišta – pješačke staze prema plaži Pod čiznu u Staroj Baški

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju postojećeg betonskog stubišta – pješačke staze prema plaži Pod čiznu u Staroj Baški .  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: „PONUDA: SANACIJA POD ČIZNU“.
 

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat . Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: „PONUDA: PROCJENE NEKRETNINA“.

Natječaji

Sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

2016.
Objavljen je dnevni red 25. sjednice Općinsjkog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 21. listopada 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

 

Objavljen je dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 11. kolovoza 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


Objavljen je dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 27. svibnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 29. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 1. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

Općinsko vijeće

Prezentacija u Puntu - Rijeka2020 - Europska prijestolnica kulture - poziv za uključivanje u programski pravac "27 susjedstava"

“27 susjedstava” jedan je od sedam programskih pravaca u okviru programa “Rijeka2020 – Europska prijestolnica kulture“. U ovom programskom pravcu sudjelovat će dvadeset i sedam susjedstava/zajednica s područja Primorsko-goranske županije pri čemu će biti podjednako zastupljene zajednice s otoka, obalnog područja, zaleđa, gorja te grada Rijeke. Cilj "27 susjedstava" jest osnaživanje lokalne zajednice kroz jačanje ljudskih potencijala, razvijanje međuljudskih odnosa, organiziranje kulturnih aktivnosti i povećanje kulturnih sadržaja.

Obavijesti

POZIV na dostavu ponuda za uređenje stepeništa Narodnog doma u Puntu

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za uređenje stepeništa Narodnog doma u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STEPENIŠTA“ . Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 21. listopada 2016.

Natječaji

OBAVIJEST O ISPLATI "BOŽIĆNICE"

POZIVAJU SE MJEŠTANI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT KOJI SU STARIJI OD 65 GODINA ILI SU MLAĐI, ALI SU U MIROVINI DA OD  1. DO 31. LISTOPADA 2016. GODINE U PROSTORIJE OPĆINE PUNAT, NOVI PUT 2, KOD SLUŽBENICE BRANKE ŠIMONJI  (PRVA VRATA LIJEVO) DOSTAVE DOKUMENTACIJU RADI ISPLATE BOŽIĆNICE.
U STAROJ BAŠKI, U PROSTORIJAMA STARE ŠKOLE, PRIJAVE ĆE SE PRIMATI  14. I 28. LISTOPADA 2016. GODINE OD  9-12 SATI.

DETALJNIJE U PRILOGU:
 

Prilog: 
Obavijesti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PUNAT

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2016./2017.  Prijava na Natječaj sa traženom dokumentacijom navedenom u točki IV. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendija – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 20.listopada 2016. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaji

Stranice