NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PUNAT

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2016./2017.  Prijava na Natječaj sa traženom dokumentacijom navedenom u točki IV. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendija – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 20.listopada 2015. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaji

Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Punat

Prodaju/mijenjaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
16/194 dijela z.č. 4368/6, pašnjak površine 194 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat
190/199 dijela z.č. 4368/7, pašnjak površine 199 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat
40/158 dijela z.č. 4369/2, pašnjak površine 158 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat

Natječaji

Najava Punat Sea Art 2016.

I ove se godine nastavlja održavanje likovne kolonije pod nazivom "Punat Sea Art". Zadani materijal ove godine je drvo, a članovi udruge "Arteco" iz Slavonskog Broda će na istezalištu u Puntu raditi od 21. do 27. rujna s drvom masline, črnike, loze i šmrike. Finalni će proizvod biti skulpture koje dočaravaju ribara, njegovu mrežu i ulov.

Obavijesti

Besplatne marende za učenike osnovne škole

Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Krk prijavila se na natječaj - projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija“ koji će se provoditi u školskoj 2016./2017. godini.
Projektom će se obuhvatiti svi učenici koji dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kuna
Kod kandidature je predložen broj učenika koji odgovara broju korisnika besplatne marende odobrene od strane jedinica lokalne samouprave.

Obavijesti

TEČAJ "PRIPREMA TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSTVO"

Obavještavamo buduće mame da će tečaj "Priprema trudnica za porod i roditeljstvo" početi 26.09.2016 u 17.00 sati u BIBLIOTECI Doma zdravlja Krk.
Za sve informacije i predbilježbe kontaktirati Sr. Ružu Sladić na mob-099 2518290 ili mail – ruza.sladic@yahoo.com                                                                                              

Obavijesti

OBAVIJEST ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA:080-02/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-16-43 daje se sljedeća OBAVIJEST
 
SVI učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u školskoj godini 2016./2017. u iznosu od 500,00 kuna.
 

Obavijesti

Stranice